KARBOKSYTERAPIA


Jest to terapia medyczna o szerokim spektrum zastosowania, polegająca na śródskórnym lub podskórnym wprowadzeniu dwutlenku węgla za pomocą cienkich igieł.

Carboxytherapy MEDIKA
KARBOKSYTERAPIA JULIE